ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประกาศ ACRO 3-2567 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อ