การให้บริการห้องประชุม

ห้องประชุม อุปกรณ์

ห้องประชุม 16031.โน๊คบุ๊ค
2.จอโทรทัศน์พร้อมสายต่อ HDMI
3.โต๊ะ,เก้าอี้ ความจุ 8 ที่นั่ง

ห้องประชุม 16341.โน๊คบุ๊ค
2.จอโทรทัศน์พร้อมสายต่อ HDMI
3.โต๊ะ,เก้าอี้ ความจุ 11 ที่นั่ง