ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป

 

ประกาศ ACRO 2-2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร(1)