รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท

ประกาศ ACRO 1-2567 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล