ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกรวิจัย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,000 บาท รวมถึงมีค่าตอบแทนพิเศษ เช่น ค่าวิชาชีพ เงินเวร ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายรายเดือน

ประกาศ ACRO 34-2566 ประกาศรับสมัครงาน