การประชุมวิชาการและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายศูนย์วิจัยคลินิก National Clinical Research Network (NCRN) conference 2023

การประชุมวิชาการและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายศูนย์วิจัยคลินิก National Clinical Research Network (NCRN) conference 2023
วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้องประชุม พญาไท 1-2 ชั้น 6, โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ
จำนวนผู้เข้าร่วม 170 คน