การอบรมความรู้และมาตรฐานการปฏิบัติงานของการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Studies)

การอบรมความรู้และมาตรฐานการปฏิบัติงานของการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Studies)
วันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น
จำนวนผู้เข้าร่วม 20 คน