การประชุมวิชาการและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายศูนย์วิจัยทางคลินิกภาคตะวันออก Chula CRC and Eastern Clinical Research Network Conference 2023

การประชุมวิชาการและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายศูนย์วิจัยทางคลินิกภาคตะวันออก Chula CRC and Eastern Clinical Research Network Conference 2023
วันที่ 21 มิถุนายน 2566 โรงพยบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ผู้เข้าร่วม 127 คน