อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “การวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 14155 และ ISO 20916”

อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “การวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 14155 และ ISO 20916”
วันที่ 4-6 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา (SWISSÔTEL BANGKOK RATCHADA) กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าร่วม 135 คน Online 32 คน