ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เป็นพพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งธุรการ

ประกาศ ACRO 32-2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก