ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งเภสัชกรวิจัย สังกัดสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2566

ประกาศ ACRO 31-2566 ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน