ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

ป้ายประกาศรับสมัครพนักงานบริหารงานทั่วไป 2566