ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ป้ายประกาศรับสมัครธุรการ บช 2566
ประกาศ ACRO ฉบับที่ 16-2566 เรื่อง ขยายระยะเวลาการ