ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ACRO 12-2566 เรื่อง รับสมัครงาน ธุรการ ปวช. พ