ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ACRO ฉบับที่ 8-2566 เรื่อง รับสมัครงานจนท.ธุรการ บัญชีและการเงิน ทดแทนฟาง ครั้งที่ 2