ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโครงการวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ACRO ฉบับที่ 9-2566 เรื่อง รับสมัครงาน ธุรการโครงการวิจัย ปวส ทดแทนจีลาออก