ประกาศสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก ฉบับที่ 21/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก ฉบับที่ 21/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น