ประกาศสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจประจำ ตำแหน่งเภสัชกรวิจัย สังกัดสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจประจำ ตำแหน่งเภสัชกรวิจัย สังกัดสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Download ประกาศ

https://drive.google.com/file/d/1-uiKwjBIo8hvG3P_1zkpsUTn7iOTq93i/view?usp=sharing

Download ใบสมัครได้ที่

Download