ประกาศสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร สังกัดสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเภสัชกรวิจัย

สังกัดสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • Download ประกาศ
  • Download ใบสมัครได้ที่ https://acrokku.com/?page_id=868
  • ส่งใบสมัครได้ที่ ACRO ชั้น 16 อาคาร สว.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  nattchan@kku.ac.th 
Previous
Next