การสัมมนาวิชาการเรื่อง “Business Model & Technology Evaluation for Research Grants”

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “Business Model & Technology Evaluation for Research Grants” โดย ดร.เคตะ โอโน ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม Innogineer Maker Studio มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับอาจารย์/นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านใด ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1mvtZL3VxVwY3ZBvtmswmGjwRChD54BfpZK71an0xQJQ/edit
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Email: nattchan@kku.ac.th
โทร : 043-366568-9 (ณัฐวิภา)

สัมมนา