ประกาศสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งเภสัชกรวิจัย สังกัดสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • Download ใบสมัครได้ที่ https://acrokku.com/?page_id=868
  • ส่งใบสมัครได้ที่ ACRO ชั้น 16 อาคาร สว.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ ACRO ฉบับที่ 41-2564 เรื่องรับสมัครงานเภสัช เฉพาะกิจ