ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งผู้ประสานงานวิจัยคลินิก

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งผู้ประสานงานวิจัยคลินิก สังกัดสถานบริหารจัดการวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ACRO ฉบับที่ 12-2563 รับสมัครงานผู้ประสานงานวิจัยคลินิก ด้าน oncology