ประกาศสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก ฉบับที่ 8/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเภสัชกรวิจัย ระดับ 1 สังกัดสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทางสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเภสัชกรวิจัย ระดับ 1 สังกัดสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


ประกาศ ACRO ฉบับที่ 8-2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสมัครเป็นตำแหน่งเภสัชกรวิจัย