ร่วมงานกับเรา

ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งเภสัชกรวิจัย สังกัดสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2566

อ่านเพิ่มเติม »